Kto może być pomocnikiem rolnika w KRUS

                          KASA  ROLNICZEGO  UBEZPIECZENIA  SPOŁECZNEGO W związku z wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 858) rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS. Zgłoszenie do…

Zielona Gala i Podlaskie Targi Budownictwa Wiejskiego w Szepietowie

     Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza na Zieloną Galę i Podlaskie Targi Budownictwa Wiejskiego, które odbędą się 13 maja 2018 roku w Szepietowie. Główną tematyką Targów jest zbiór zielonki na pasze oraz budownictwo inwentarskie. Na Podlasiu, gdzie najbardziej rozwinięta gałęzią rolnictwa jest mleczarstwo, dla rolników są to bardzo ważne tematy. Aby w jak…

Informacja Komisariatu Policji w Dąbrowie Białostockiej

Zgodnie z opracowaniem ,,Planami Działania priorytetowego” dla rejonu służbowego nr XIV na okres od 01 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. dzielnicowy w/wym.  rejonu jako priorytet realizuje likwidacje zagrożenia związanego z bezpańskimi psami zagrażającymi normalnemu funkcjonowaniu mieszkańcom miejscowości Racewo, Jacowlany i Staworowo. Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym ,,Planie” będą miały na…

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.…

Informacja dla mieszkańców Gminy Sidra dotycząca składania deklaracji, sposobu segregowania, opłaty i harmonogramu odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

INFORMACJA  DLA MIESZKAŃCÓW  GMINY SIDRA DOTYCZĄCA ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH SKŁADANIE DEKLARACJI Obowiązkiem właściciela nieruchomości zamieszkałych wynikającym z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2017r. poz. 1289) jest złożenie wypełnionej deklaracji o wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych, w Urzędzie Gminy Sidra przy ul. Rynek 5 lub listownie…

Nowy druk deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami

Od 1 kwietnia 2018 r. obowiązuje nowy druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Sidra. Osoby, które złożyły deklarację w poprzedniej wersji, a dane w niej podane są nadal aktualne NIE MUSZĄ SKŁADAĆ NOWYCH DEKLARACJI. W deklaracji, oprócz danych adresowych i danych nieruchomości należy przede wszystkim określić liczbę osób zamieszkujących nieruchomość i…