NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ NIEODPŁATNA MEDIACJA NA TERENIE POWIATU SOKÓLSKIEGO http://sokolka-powiat.pl/nieodplatna-pomoc-prawna-obszarze-powiatu-sokolskiego http://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/starostwopowiatowe/nieodplatna_pomoc_prawna/zasady-udzielania-nieodplatnej-pomocy-prawnej.html

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020r. (Dz.U z 2019r. poz.1728) Wójt Gminy Sidra – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie…

Komunikat dot. składania wniosków o szacowanie strat w uprawach polowych spowodowanym wystąpieniem gradobicia

Wójt Gminy Sidra informuje producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach polowych spowodowanych wystąpieniem gradobicia na terenie gminy Sidra o możliwości oszacowania szkód przez Komisję powołaną przez Wojewodę Podlaskiego. Wnioski o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych można pobrać ze strony internetowej Gminny Sidra lub w Urzędzie Gminy Sidra. Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu:…