12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy

KOMUNIKAT W związku z ustawą z dnia 7 listopada 2018 r. o Ustanowieniu  Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018, poz. 2117). Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 listopada 2018 r. Urząd Gminy Sidra będzie zamknięty.

Pomoc dla poszkodowanych w 2017 roku w wyniku działania huraganu, deszczu nawalnego lub gradu

Pomoc dla poszkodowanych w 2017 roku w wyniku działania huraganu, deszczu nawalnego lub gradu. Od 13.11.2018 r. do 27.11.2018 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt…

Ogłoszenie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sidra”

Gmina Sidra informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sidra” jest dofinansowane  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.   Informacja  została umieszczona na stronie BIP Urzędu Gminy Sidra, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sidra oraz przedstawiona na sesji Rady Gminy Sidra.

Pomoc suszowa: nabór wniosków do 16 listopada 2018 r.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski  wydłużył termin przyjmowania wniosków o pomoc suszową. Do 25 października Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła rolnikom ponad 640 mln zł rekompensat z tego tytułu. Decyzją ministra rolnicy mogą składać wnioski o pomoc suszową do 16 listopada. Jak podkreślił szef resortu rolnictwa, wydłużony termin ma dać możliwość…

Informacja o terminie składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej z tytułu suszy do ARiMR

                                                                                                                 Białystok, 25 października 2018 r. WR-I.7160.298.2018.ATA   PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul.Mickiewicza 3                                                                                                        Wójt, Burmistrz, Prezydent                                                                                                      w województwie podlaskim   Zwracam się do Państwa z prośbą o poinformowanie producentów rolnych, w zwyczajowo przyjęty sposób, o kończącym…

Nabór nr 19/2018 – PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.1.1 Budowa infrastruktury na rzecz ochrony środowiska

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 19/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski CEL OGÓLNY 3 Poprawa stanu infrastruktury w tym infrastruktury na rzecz ochrony środowiska CEL SZCZEGÓŁOWY 3.1. Ograniczenie zanieczyszczenia środowiska PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.1.1. Budowa infrastruktury na rzecz ochrony…

Zaproszenie na szkolenie dot. pt.: „Nowe możliwości pozyskania wsparcia w zakresie LSR Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020” w dn. 12.10.2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kuźnicy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: „Nowe możliwości pozyskania wsparcia w zakresie LSR Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020””. Szkolenie odbędzie się w dniu 12 października 2018 r. w godzinach od 09:00 do…

Zaproszenie na szkolenie dot. „Nowe możliwości pozyskania wsparcia w zakresie LSR Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020” w dn. 11.10.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Krynkach

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: „Nowe możliwości pozyskania wsparcia w zakresie LSR Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020””. Szkolenie odbędzie się w dniu 11 października 2018 r. w godzinach od 09:00 do…