Referendum Wojewódzkie – 15 styczeń 2017 r.

Referendum wojewódzkie w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego zostanie przeprowadzone w dniu 15 stycznia 2017 r. w godzinach od 7.00 do 21.00. Wykaz obwodów wyborczych: Obwód wyborczy Nr 1 w Sidrze – Budynek po Gimnazjum w Sidrze, ul. Kalwińska 6, 16-124 Sidra Obwód wyborczy Nr 2 w Jacowlanach – Szkoła Podstawowa w Jacowlanach, Jacowlany…

Szkolenie z zakresu Programów Aktywności Lokalnej

W związku z zaplanowanym na 1 półrocze 2017 r konkursem z zakresu Programów Aktywności Lokalnej zapraszamy przedstawicieli JST, pracowników i wolontariuszy podmiotów ekonomii społecznej oraz instytucji pomocy i integracji społecznej do zgłaszania się na bezpłatne szkolenie dotyczące Programów Aktywności Lokalnej współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie odbędzie się w dniach 23-25 stycznia br. w Biurze…