Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020r. (Dz.U z 2019r. poz.1728) Wójt Gminy Sidra – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie…

Komunikat dot. składania wniosków o szacowanie strat w uprawach polowych spowodowanym wystąpieniem gradobicia

Wójt Gminy Sidra informuje producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach polowych spowodowanych wystąpieniem gradobicia na terenie gminy Sidra o możliwości oszacowania szkód przez Komisję powołaną przez Wojewodę Podlaskiego. Wnioski o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych można pobrać ze strony internetowej Gminny Sidra lub w Urzędzie Gminy Sidra. Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu:…

Kurs e-learningowy dla dzieci ,,Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku serdecznie zaprasza wszystkie dzieci do udziału w kursie e-learningowym pt. ,,Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża najmłodszym mieszkańcom wsi zagrożenia wypadkowe do których może dojść w gospodarstwach rolnych oraz uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Kurs nie tylko bawi,…

Zaproszenie do udziału w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Rozwoju (ESDW), który będzie trwał od 20 do 26 września 2020 r.

Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu, którego celem jest promowanie Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 przyjętych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, zapraszam uczniów, studentów, organizacje pozarządowe, naukowców, a także samorządy, przedsiębiorstwa oraz wszystkie osoby, dla których ważne są kwestie zrównoważonego rozwoju. Już teraz mają Państwo możliwość zarejestrować swoje inicjatywy na europejskiej platformie www.esdw.eu. Projekty mogą być…

Zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym „Polska smakuje”

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa po raz trzeci organizuje ogólnopolski konkurs fotograficzny „Polska smakuje” Celem konkursu jest promowanie produktów rolnych i żywnościowych, w tym szczególnie ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich osób, które ukończyły 16 lat. Praca konkursowa powinna przedstawiać dowolny polski produkt rolny lub rolno-spożywczy, w tym tradycyjny…