Rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19!

Od 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów. Harmonogram rejestracji Na konkretny termin szczepienia mogą zarejestrować się: od 15 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 80 lat…

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH !

            Wójt Gminy Sidra serdecznie zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy do wnoszenia uwag i propozycji do projektu PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY SIDRA w roku  2021. Treść projektu uchwały, załącznik do uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajduje się poniżej: – projekt uchwały – załącznik…

Informacja dla mieszkańców Gminy Sidra dotycząca odbierania odpadów komunalnych

INFORMACJA  DLA MIESZKAŃCÓW  GMINY SIDRA DOTYCZĄCA ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I. SKŁADANIE  DEKLARACJI  1. Obowiązkiem właściciela nieruchomości zamieszkałych wynikającym z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2020r. Poz. 1439 z zm.) jest złożenie wypełnionej deklaracji o wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych,  w Urzędzie Gminy Sidra przy ul.…

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od dn. 01.01.2021 r.

Wójt Gminy Sidra zawiadamia, że Rada Gminy Sidra w dniu 30 listopada 2020 r. podjęła uchwałę Nr XV/100/20 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Sidra. (Dz.Urz.Woj.Podl. Z 02.12.2020 r. poz. 5046). Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od…

Badania mieszkańców gminy – Ankieta!

W związku z tym, że nasz samorząd jest członkiem Partnerstwa Terytorialnego pod nazwą „Augustowsko-Biebrzański Park Turystyczny” i bierze udział w opracowaniu strategii rozwoju dla tego obszaru, prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej opinii o gminie w której żyjecie: usługach publicznych i Waszych potrzebach, o atutach i słabościach gminy, o rodzajach przedsięwzięć które chcecie, aby były zrealizowane…

Infolinia dla seniora – Wspieraj seniora!

Jesteś osobą w wieku 70+ pozostajesz w domu w związku z zagrożeniem  COVID-19 potrzebujesz pomocy w szczególności w zakresie dostarczenia zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, rodzina bądź otoczenie nie jest w stanie Ci pomóc Zadzwoń 22 505-11-11 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sidrze