,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Gmina Sidra złożyła aplikację na środki finansowe na w/w program. Realizatorem zadania w imieniu Gminy Sidra  będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sidrze. Cel programu: wsparcie dla osób niepełnosprawnych…

Informacja dotycząca szczepień ochronnych przeciwko wściekliźnie lisów wolnożyjących.

Celem skutecznego zwalczania wścieklizny, w kolejnej akcji szczepień – zostaną wyłożone na terenie województwa podlaskiego przynęty ze szczepionką przeciwko wściekliźnie u lisów wolno żyjących – metodą zrzutów z samolotów, – w planowanym terminie: od 22 do 30 kwietnia 2021 r. zrzucane przynęty mają kształt stożkowych krążków, koloru brunatnego,  o średnicy ok. 4 cm ; grubości…

Informacja o powołaniu komisji do spraw oszacowania szkód

         W związku z powołaniem przez Wojewodę Podlaskiego Komisji do spraw szacowania strat na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania na terenie gminy Sidra informuję, że rolnicy którzy ponieśli straty mogą składać wnioski o oszacowanie szkód. Wypełnione wnioski o oszacowanie szkód wraz z kopią aktualnego wniosku o przyznanie płatności należy złożyć w okienku podawczym Urzędu Gminy…

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2021 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku uprzejmie informuje, że Uchwałą Nr 1 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 3 marca 2021 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2021 r. W związku z tym wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez…

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS wznawiają działalność!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wznawia rehabilitację leczniczą w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS. Pierwsze turnusy rehabilitacyjne rozpoczną się 18 marca 2021 r. Warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, wykonany nie wcześniej niż 4 dni przed terminem rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjnego. Na badanie należy zabrać dokument tożsamości ze zdjęciem. Wykonanie testu jest bezpłatne. Placówki, które wykonują testy…

II Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci Rolników na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że w bieżącym roku organizowana jest druga edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. Zadaniem konkursowym jest ułożenie rymowanki (min. 4 wersy), promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z przebywaniem i zabawą na…