Bezpłatne szkolenia komputerowe

1446068_26421276Zapraszamy osoby z terenu Gminy Sidra do udziału w szkoleniach z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu, w ramach projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”. Projektem objęte są wszystkie gminy województwa podlaskiego, w których znajduje się węzeł dystrybucyjny Internetu szerokopasmowego, m. in. Sidra.

 

Szkolenia są całkowicie bezpłatne. Będą realizowane w ramach 24 godzin dydaktycznych (6 spotkań x 4 godziny). Każdemu uczestnikowi zapewnimy komplet materiałów szkoleniowych (pendrive 16 GB, kalendarz książkowy, notes, skrypt i prezentację, długopis, torbę materiałową ekologiczną) oraz ciepły posiłek i serwis kawowy podczas trwania szkoleń.

REGULAMIN

ANKIETA

Do szkoleń kwalifikowane są osoby:

-kobiety w wieku 45-59 i mężczyźni w wieku 45-64 zameldowani na obszarze wiejskim lub w miejscowości do 20 tys. Mieszkańców

– osoby po 45 roku życia z wykształceniem niższym niż średnie bez względu na obszar zamieszkania.

Ewelina Zienkiewicz
Specjalista ds. organizacji szkoleń, Syntea S.A.

Tel. +48 81 45 21 400
e-mail: ewelina.zienkiewicz@syntea.pl