Przekazanie promesy na zakup samochodu pożarniczego do OSP w Sidrze

Gmina Sidra po podjęciu stosownych uchwał i działań administracyjnych zdobyła środki na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarne w Sidrze. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w ramach porozumienia Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska. W dniu 8 kwietnia 2019 r. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński…

Kolejne dwie schetynówki w Gminie Sidra

W 2014 roku na terenie gminy Sidra zostaną zrealizowane dwie kolejne inwestycje drogowe. W ramach dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „Schetynówek” przebudowana zostanie droga powiatowa nr 1303B Suchodolina – Sadowo – Nowinka – Romanówka – Holiki – Majewo – Trzcianka – do drogi wojewódzkiej nr 671 oraz przebudowana zostanie ul. Grodzieńska w Sidrze w…