,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Gmina Sidra złożyła aplikację na środki finansowe na w/w program. Realizatorem zadania w imieniu Gminy Sidra  będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sidrze. Cel programu: wsparcie dla osób niepełnosprawnych…

Informacja dotycząca szczepień ochronnych przeciwko wściekliźnie lisów wolnożyjących.

Celem skutecznego zwalczania wścieklizny, w kolejnej akcji szczepień – zostaną wyłożone na terenie województwa podlaskiego przynęty ze szczepionką przeciwko wściekliźnie u lisów wolno żyjących – metodą zrzutów z samolotów, – w planowanym terminie: od 22 do 30 kwietnia 2021 r. zrzucane przynęty mają kształt stożkowych krążków, koloru brunatnego,  o średnicy ok. 4 cm ; grubości…

Informacja o powołaniu komisji do spraw oszacowania szkód

         W związku z powołaniem przez Wojewodę Podlaskiego Komisji do spraw szacowania strat na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania na terenie gminy Sidra informuję, że rolnicy którzy ponieśli straty mogą składać wnioski o oszacowanie szkód. Wypełnione wnioski o oszacowanie szkód wraz z kopią aktualnego wniosku o przyznanie płatności należy złożyć w okienku podawczym Urzędu Gminy…

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2021 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku uprzejmie informuje, że Uchwałą Nr 1 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 3 marca 2021 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2021 r. W związku z tym wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez…

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 marca 2021 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 01 marca 2021 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych. Od 01 marca 2021 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio: 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3 820 zł 60 gr, 130% tego wynagrodzenia, tj. 7 095 zł 40 gr. Nowe kwoty…

Informacja o waloryzacji emerytur i rent rolniczych!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że od dnia 1 marca 2021 r. kwoty świadczeń emerytalno- rentowych przysługujących do 28 lutego 2021 r. podlegają podwyższeniu – zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych…

Twój e-PIT 2020 czeka na ciebie od 15 lutego na e-US!

Twój e-PIT 2020 czeka na ciebie od 15 lutego na e-US 15 lutego br. rozpoczłą się okres rozliczeń PIT za rok 2020. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowała dla podatników rozliczenia roczne w usłudze Twój e-PIT. Przedsiębiorcy mogą wysłać PIT poprzez system e-Deklaracje. Na złożenie zeznania i rozliczenie się z fiskusem, jest czas do 30 kwietnia…