OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH !

            Wójt Gminy Sidra serdecznie zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy do wnoszenia uwag i propozycji do projektu PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY SIDRA w roku  2021. Treść projektu uchwały, załącznik do uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajduje się poniżej: – projekt uchwały – załącznik…

Informacja dla mieszkańców Gminy Sidra dotycząca odbierania odpadów komunalnych

INFORMACJA  DLA MIESZKAŃCÓW  GMINY SIDRA DOTYCZĄCA ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I. SKŁADANIE  DEKLARACJI  1. Obowiązkiem właściciela nieruchomości zamieszkałych wynikającym z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2020r. Poz. 1439 z zm.) jest złożenie wypełnionej deklaracji o wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych,  w Urzędzie Gminy Sidra przy ul.…

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od dn. 01.01.2021 r.

Wójt Gminy Sidra zawiadamia, że Rada Gminy Sidra w dniu 30 listopada 2020 r. podjęła uchwałę Nr XV/100/20 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Sidra. (Dz.Urz.Woj.Podl. Z 02.12.2020 r. poz. 5046). Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od…

Badania mieszkańców gminy – Ankieta!

W związku z tym, że nasz samorząd jest członkiem Partnerstwa Terytorialnego pod nazwą „Augustowsko-Biebrzański Park Turystyczny” i bierze udział w opracowaniu strategii rozwoju dla tego obszaru, prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej opinii o gminie w której żyjecie: usługach publicznych i Waszych potrzebach, o atutach i słabościach gminy, o rodzajach przedsięwzięć które chcecie, aby były zrealizowane…

Infolinia dla seniora – Wspieraj seniora!

Jesteś osobą w wieku 70+ pozostajesz w domu w związku z zagrożeniem  COVID-19 potrzebujesz pomocy w szczególności w zakresie dostarczenia zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, rodzina bądź otoczenie nie jest w stanie Ci pomóc Zadzwoń 22 505-11-11 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sidrze

„Błędy w identyfikatorach” – obowiązek poprawnego uzupełniania NIP/PESEL podatników w formularzach PIT!

Podaj właściwy PESEL lub NIP pracownika Jako płatnik (pracodawca) masz obowiązek podać w formularzu podatkowym poprawny PESEL lub NIP podatnika (pracownika). Pozwoli to na szybką identyfikację podatnika przez urząd skarbowy i umożliwi mu wywiązanie się z obowiązków podatkowych. Dzięki temu Twój pracownik będzie mógł między innymi skorzystać z usługi Twój e-PIT i łatwo rozliczyć podatek…

INFORMACJA O DNIU 24.12.2020 r. WOLNYM OD PRACY!

Szanowni Państwo! w dniu 24 grudnia 2020 r. (czwartek) Urząd Gminy Sidra  będzie nieczynny      Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2020 Wójta Gminy Sidra z dnia 6 sierpnia 2020 r., dzień 24 grudnia 2020 r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Sidra (w zamian za święto przypadające w sobotę, 26…

Zmiana terminu płatności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi!

Szanowni Państwo! Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Sidra XI/81/20 z dnia 18 lutego 2020 r., IV kwartał należy uiszczać do 15 grudnia bieżącego roku. Oznacza to, że należność za październik,listopad i grudzień 2020 wpłacamy do 15 grudnia 2020r. Opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza się…

INFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACY!

Szanowni Państwo! w dniu 24 grudnia 2020 r. (czwartek) Urząd Gminy Sidra  będzie nieczynny      Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2020 Wójta Gminy Sidra z dnia 6 sierpnia 2020 r., dzień 24 grudnia 2020 r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Sidra (w zamian za święto przypadające w sobotę, 26…