Dodatkowe wyposażenie świetlicy w Sidrze

Gmina Sidra realizuje zadanie w ramach III edycji Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego. Projekt doposażenia świetlicy w Sidrze wraz z gminą Sidra realizują trzy sołectwa: Sidra, Jurasze oraz Makowlany. Dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego wynosi 50% kosztów kwalifikowanych. W ramach projektu został zamontowana klimatyzacja w świetlicy wiejskiej w Sidrze oraz zakupiono dodatkowe m.in. nowe stoliki,…

Prośbą o pomoc finansową dla rodziny pogorzelców z Bierwichy

W związku z zaistniałym pożarem domu jednorodzinnego, który miał miejsce w dniu 21 sierpnia 2020 r. w miejscowości Bierwicha, zwracamy się z prośbą o pomoc finansową dla rodziny pogorzelców. Pożar zniszczył dach budynku mieszkalnego, który nie nadaje się do zamieszkania. Wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć poszkodowanych prosimy o dokonanie wpłaty na konto utworzone przez Fundację…

Konkurs fotograficzny „Polska smakuje”

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa po raz trzeci organizuje ogólnopolski konkurs fotograficzny „Polska smakuje”. Celem konkursu jest promowanie produktów rolnych i żywnościowych, w tym szczególnie ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich osób, które ukończyły 16 lat. Praca konkursowa powinna przedstawiać dowolny polski produkt rolny lub rolno-spożywczy, w tym tradycyjny…

Kampania społeczna „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj.”

Kampania społeczna „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj.” jest kontynuacją kampanii społecznych „Czyszczone kominy to mniejszy smog” oraz „Zaproś kominiarza”.                                                                                                           Celem kampanii społecznej jest, aby z roku na rok z powodzeniem zwiększała się liczba domów z zadbanymi i oczyszczonymi kominami bez zagrożeń, jakie wynikają z zapominania, dlaczego przewody kominowe zgodnie ze swoim przeznaczeniem powinny spełniać wymagania…

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Jacowlany

27 lipca 2020 r. strażacy OSP Jacowlany odebrali z firmy MOTO-TRUCK nowy samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM 18.320 o wartości 861 tyś. zł. Zakup możliwy był dzięki złożonym montażem finansowym: 560 tyś zł – środki MSWiA oraz KG PSP 100 tyś. – Powiat Sokólski 70 tyś. – Województwo Podlaskie 94 tyś. – Gmina Sidra 37 tyś.…