Wprowadzamy ograniczenie przemieszczania!

Rząd RP od 24 marca 2020 roku w ramach walki z epidemią koronawirusa wprowadził ograniczenie przemieszczania się za wyjątkiem drogi do i z pracy, wolontariatu w walce z koronawirusem, niezbędnych spraw życia codziennego. Nie powinny poruszać się więcej niż dwie osoby. Zostańmy w domach – wygrajmy z wirusem!Bardzo wiele zależy od naszej konsekwencji w odpowiedzialnym…

Gdzie przekazać zużyte opony rolnicze ?

Jak należy postępować z odpadami pochodzącymi z produkcji rolnej, np. opony do dużych maszyn rolniczych itd.? Nowy system gospodarowania odpadami dotyczy odpadów komunalnych, a odpady z rolnictwa takimi nie są. W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gmina nie może organizować zbiórek wskazanych odpadów pochodzących z rolnictwa ani (tym bardziej) finansować ich z opłaty za gospodarowania…

Apel do mieszkańców Gminy Sidra

Drodzy Mieszkańcy, W tych trudnych czasach epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, mówimy wspólnym, silnym głosem ponad wszelkimi podziałami po to, by po raz kolejny przypomnieć, że najważniejszym co wszyscy musimy zrobić, jest pozostanie w naszych domach i wychodzenie z nich tylko wtedy, gdy to absolutnie konieczne. Sytuacja w naszym regionie jest jedną z najlepszych w Polsce, a sytuacja…

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SIDRA DOTYCZĄCA ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

INFORMACJA  DLA MIESZKAŃCÓW  GMINY SIDRA DOTYCZĄCA ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I. SKŁADANIE  DEKLARACJI  1. Obowiązkiem właściciela nieruchomości zamieszkałych wynikającym z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2019r. Poz. 2010 z zm.) jest złożenie wypełnionej deklaracji o wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych,  w Urzędzie Gminy Sidra przy ul.…

Informacja dotycząca zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi od dn. 01.04.2020 r.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019r o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2019r., poz. 2010 ze zm.) oraz niektórych innych ustaw wprowadza szereg istotnych zmian mających wpływ na gminny system gospodarki odpadami komunalnymi, w tym: Nakaz selektywnej zbiórki odpadów Wszyscy właściciele nieruchomości powinni segregować odpady komunalne z podziałem…