Nabór nr 19/2018 – PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.1.1 Budowa infrastruktury na rzecz ochrony środowiska

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 19/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski CEL OGÓLNY 3 Poprawa stanu infrastruktury w tym infrastruktury na rzecz ochrony środowiska CEL SZCZEGÓŁOWY 3.1. Ograniczenie zanieczyszczenia środowiska PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.1.1. Budowa infrastruktury na rzecz ochrony…

Zaproszenie na szkolenie dot. pt.: „Nowe możliwości pozyskania wsparcia w zakresie LSR Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020” w dn. 12.10.2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kuźnicy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: „Nowe możliwości pozyskania wsparcia w zakresie LSR Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020””. Szkolenie odbędzie się w dniu 12 października 2018 r. w godzinach od 09:00 do…

Zaproszenie na szkolenie dot. „Nowe możliwości pozyskania wsparcia w zakresie LSR Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020” w dn. 11.10.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Krynkach

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: „Nowe możliwości pozyskania wsparcia w zakresie LSR Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020””. Szkolenie odbędzie się w dniu 11 października 2018 r. w godzinach od 09:00 do…

Zaproszenie na Targi Ogrodnicze „Jesień w Sadzie i Ogrodzie” i Targi Leśne w dniu 6-7 października w Szepietowie

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie pragnie zaprosić na Targi Ogrodnicze „Jesień w Sadzie i Ogrodzie” i Targi Leśne które odbędą się 6-7 października w Szepietowie. Będzie to bardzo dobra okazja do zrobienia zakupów i przygotowania się na koniec sezonu ogrodniczego i sadowniczego. Można też będzie zapoznać się z nowościami jakie będą oferowali obecni na…

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

                                      Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz. Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.   Sprawdź w swoim urzędzie…

Komunikat szacowania strat w ziemniakach

          W związku z raportem Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa dotyczącym 13 okresu monitorowania w zakresie wartości klimatycznego bilansu wodnego w warunkach województwa podlaskiego w niektórych gminach IUNG potwierdził wystąpienie suszy rolniczej. Powołane w miesiącu czerwcu i lipcu br.  komisje gminne mogą na wniosek rolnika dokonać doszacowania szkód tylko w uprawie…

Pomoc klęskowa dla rolników. Termin naboru wniosków wydłużony do 31 października 2018 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały wskutek tegorocznej suszy lub powodzi. W pierwszej kolejności o wsparcie finansowe mogą ubiegać się rolnicy, w których gospodarstwach susza lub powódź spowodowały straty w uprawach w wysokości co najmniej -70 proc. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o wydłużeniu terminu…

Spotkanie informacyjne dot. Programu ,,Czyste Powietrze” w dniu 25.09.2018 r. w Sidrze

W związku z wdrażaniem Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje, iż od 4 września 2018 r. na terenie województwa podlaskiego ruszył cykl spotkań z mieszkańcami poszczególnych gmin, na których pracownicy Funduszu przybliżają założenia Programu oraz procedurę składania wniosków. Metryka produktu dostępna jest pod linkiem: http://wfosigw.bialystok.pl/czyste_powietrze.htm  Spotkanie informacyjne…

Pomoc związana z wystąpieniem suszy

Agencja będzie udzielała pomocy producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy. Wnioski o udzielenie pomocy obejmujące szkody powstałe na powierzchni uprawy w wysokości co…