Zapraszamy do wypełnienia elektronicznej ankiety dot. Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo, Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski obecnie jest w trakcie przeprowadzania ewaluacji wdrażanej Lokalnej Strategii Rozwoju. System ewaluacji stanowi ważny element mechanizmu wdrażania Strategii. LGD nie jest w stanie samodzielnie przeprowadzić całego procesu ewaluacji, niezbędna  jest przy tym współpraca z naszymi partnerami/członkami tj. jednostkami samorządów terytorialnych, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami jak też osobami fizycznymi, mieszkańcami…

Zaproszenie do wzięcia udziału w III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o prawie Wyborczym ,,Wybieram Wybory”

INFORMACJE O III EDYCJI KONKURSU WYBIERAM WYBORY Konkurs „Wybieram wybory” 2019. Znamy już szczegóły III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”. Będzie on poświęcony ogólnej wiedzy dotyczącej prawa wyborczego. Konkurs, organizowany przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze, jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat…

Informacja o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) informuje, że na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2015, poz. 1340 ze zm.) posiadacz zwierząt może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR z wnioskiem o wydanie informacji o liczbie DJP bydła…

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA NA TERENIE POWIATU SOKÓLSKIEGO

Zgodnie z  art. 8a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.). Załącznik do pobrania listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie powiatu sokólskiego. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Zaproszenie na szkolenie: „Przypomnienie zasad ubiegania się o wsparcie oraz wskazanie na nowe mechanizmy finansowe na obszarach wiejskich.” – 19.12.2018 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: „Przypomnienie zasad ubiegania się o wsparcie oraz wskazanie na nowe mechanizmy finansowe na obszarach wiejskich.”, które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2018 r. w godzinach od 09:00 do 16:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski (ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka). Szkolenie…

Zaproszenie na szkolenie „Pierwszy krok w biznesie dzięki środkom pomocowym” – 18.12.2018 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: „Pierwszy krok w biznesie dzięki środkom pomocowym”, które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2018r. w godzinach od 09:00 do 16:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka. Szkolenie poprowadzi Pan Michał Marciniak. Szkolenie skierowane do Beneficjentów i…