Pomoc związana z wystąpieniem suszy

Agencja będzie udzielała pomocy producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy. Wnioski o udzielenie pomocy obejmujące szkody powstałe na powierzchni uprawy w wysokości co…

Zaproszenie na Podlaski Dzień Kukurydzy w Szepietowie

Podlaski Dzień Kukurydzy w Szepietowie          W najbliższą niedzielę, 9 września 2018 r. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza na Podlaski Dzień Kukurydzy. W programie wykłady, konkursy, pokazy pracy maszyn rolniczych przy zbiorze kukurydzy na kiszonkę, promocja kukurydzy w potrawach i wiele innych atrakcji. Program – Podlaski dzień Kukurydzy

Zaproszenie na ,,Biebrzańskie Sianokosy”

  XVII Mistrzostwa Świata w Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody „Biebrzańskie Sianokosy”             Biebrzański Park Narodowy, Starostwo Powiatowe w Sokółce, Gmina Dąbrowa Białostocka, Gmina Lipsk w dniu 8 września 2018 r. organizują Mistrzostwa Świata w Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody „Biebrzańskie Sianokosy”. Zawody odbędą się w Biebrzańskim Parku Narodowym w Szuszalewie w pobliżu kładki…

Obwieszczenie Wójta Gminy Sidra

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie Gminy Sidra.

Informacja o pomocy ze środków krajowych dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w tym suszy

Formy pomocy ze środków krajowych dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych  w tym suszy Producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich jak susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, poza…

Zaproszenie na szkolenie pt. „Warunki i sposób realizacji oraz rozliczania projektów”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: „Warunki i sposób realizacji oraz rozliczania projektów” dla Beneficjentów PROW na lata 2014-2020. Szkolenie odbędzie się w dniu 4 czerwca 2018r. w godzinach od 09:00 do 14:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka. Szkolenie poprowadzi Pani Marzena…