Zapraszamy na Podlaski e-bazarek!

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie uruchamia nową formę swojej działalności – Podlaski e-bazarek. Zapraszamy rolników, wytwórców regionalnej i ekologicznej żywności, Koła Gospodyń Wiejskich, twórców rękodzieła ludowego, usługodawców usług rolniczych i związanych z rolnictwem oraz wszystkich konsumentów do korzystania z podlaskiego e-bazarku. Chcemy umożliwić Wam sprzedaż, zakup produktów lub usług bez udziału pośredników, w dowolnym…

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

INFORMACJA Wójta Gminy Sidra o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Urząd Gminy Sidra przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych  w wyborach  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych  na dzień 28 czerwca w 2020 r. w terminie do 12 czerwca 2020 r. w godzinach pracy urzędu   od 7.30 do 13.30  (z wyłączeniem świąt…

Uwaga Mieszkańcy!

Przypominamy o obowiązku właścicieli nieruchomości do złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 30 czerwca 2020 r.

Kasa Urzędu Gminy Sidra otwarta!

Wójt Gminy Sidra informuje, że ZOSTAŁA OTWARTA KASA URZĘDU GMINY W SIDRZE Wpłat można dokonywać w godzinach od godz. 7:30 do 13:30. W trosce o zdrowie mieszkańców przed okienkiem urzędu może przebywać jedna osoba. Prosimy o zachowanie bezpiecznych odległości. Wpłat można również dokonywać elektronicznie lub w banku.

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY SIDRA ZA 2019 ROK

Począwszy od 2019 roku Wójt Gminy co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy. Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Wójtowi Gminy…

IV etap znoszenia obostrzeń w związku z koronawirus

Przed nami czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Od 30 maja 2020 r. nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni – ale tylko pod warunkiem, że możemy zachować 2 metry odstępu od innych. Od 3️0 maja: ✅ znosimy obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni otwartej (jeśli zachowany jest dystans społeczny) ⚠️UWAGA…

Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego!

Dziś obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego! Święto upamiętnia pierwsze wybory samorządowe, które odbyły się równo 30 lat temu. Dzięki Waszemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy okres ostatnich lat stał się epoką wzmożonego rozwoju lokalnego i budowy społeczeństwa obywatelskiego. W tym szczególnym dniu życzę wszystkim Samorządowcom, Radnym, Sołtysom oraz Pracownikom Urzędu Gminy i Jednostek organizacyjnych Gminy Sidra życzę…