Informacja ZOGKiM w Sidrze o podaniu odczytu stanu wodomierzy!

SZANOWNI PAŃSTWO!             W związku z wydłużeniem stanu zagrożenia epidemicznego, mając na względzie wspólne bezpieczeństwo, Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze informuje, iż w związku z kończącym się kwartałem i nadchodzącą porą odczytu wodomierzy, zwracamy się z prośbą o podanie odczytu stanu wodomierzy drogą telefoniczną (857211620) lub mailową (zogkim_sidra@zetobi.com.pl) do 28 grudnia 2020r.…

Informacja o zwołaniu obrad XV Sesji Rady Gminy Sidra

Mieszkańcy Gminy Sidra          Zawiadamiam o zwołaniu XV Sesji Rady Gminy Sidra, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 09:00 w Sali Sidrzańskiego Ośrodka Kultury. UWAGA: Z uwagi na stan epidemii związanej z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców i art. 11b ustawy o samorządzie gminnym tj. jawność działania organów…

Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych wraz z dopłatą do oprocentowania

Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych wraz z dopłatą do oprocentowania Zachęcamy: gospodarstwa rolne (producentów produkcji podstawowej) i przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) do skorzystania ze wsparcia Funduszu Gwarancji Rolnych w dostępie do finansowania poprzez zabezpieczenie kredytu oraz zwrot kosztu części lub całości odsetek od kredytu obrotowego objętego tą gwarancją (tzw.dopłata do oprocentowania kredytu obrotowych).…

Zmiana terminu płatności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi!

Szanowni Państwo! Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Sidra XI/81/20 z dnia 18 lutego 2020 r., IV kwartał należy uiszczać do 15 grudnia bieżącego roku. Oznacza to, że należność za październik,listopad i grudzień 2020 wpłacamy do 15 grudnia 2020r. Opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza się…

Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie tematycznym pod hasłem ,,Rolniku nie daj się kleszczom”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Sokółce serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie tematycznym pod hasłem ,,Rolniku nie daj się kleszczom”. Konkurs organizowany jest dla osób pełnoletnich ubezpieczonych w KRUS. Ze względu na obecnie istniejący stan epidemii w Polsce, spowodowany rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, konkurs organizowany jest wyjątkowo w…