Dalsze ograniczenia w przekraczaniu granicy RP

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br. wprowadzone zostaną kolejne ograniczenia w przekraczaniu granicy państwowej. Dotyczyć one będą osób, które mieszkają w Polsce bądź w kraju sąsiednim, ale pracują na co dzień w drugim kraju i do tej pory przekraczały granicę regularnie.

Od 27 marca 2020 r. (piątek godz. 00:00) takie osoby również będą objęte 14-dniową obowiązkową kwarantanną. Ograniczenia będą obowiązywać na całej granicy RP.

Źródło :

https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/dalsze-ograniczenia-w-przekraczaniu-granicy-rp?fbclid=IwAR2GndkcCVyIsbkRlYtMgw3IvQ-vWRzy0Qwm3k9qqqbDqsQsHK7spdAhYWo