Dodatkowe wyposażenie świetlicy w Sidrze

Gmina Sidra realizuje zadanie w ramach III edycji Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego. Projekt doposażenia świetlicy w Sidrze wraz z gminą Sidra realizują trzy sołectwa: Sidra, Jurasze oraz Makowlany.

Dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego wynosi 50% kosztów kwalifikowanych. W ramach projektu został zamontowana klimatyzacja w świetlicy wiejskiej w Sidrze oraz zakupiono dodatkowe m.in. nowe stoliki, krzesła, sprzęt AGD, system nagłaśniający, projektor oraz konsole do gier.