Galeria

Zakupione Laptopy z programu ,,Zdalna Szkoła” są już w szkołach!

W dniu 1 kwietnia 2020 r. został złożony wniosek do Centrum Projektów Polska Cyfrowa  o dofinansowanie powierzenia grantu nr 20/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I ,,Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”. Działanie 1.1: ,,Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. ,,Zdalna Szkoła „– wsparcie Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Gmina Sidra jako jedna z pierwszych gmin w Polsce podpisała umowę na dofinansowanie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Pierwsze komputery zakupione w ramach programu „Zdalna Szkoła”w dniu 9 kwietnia 2020 r, zostały przekazane dla Szkoły Podstawowej w Majewie i Szkoły Podstawowej w Jacowlanach. Dyrektorom szkół Pani Małgorzacie Danilewicz – Dyrektor SP w Jacowlanach oraz Pani Jolancie Szyszko – Dyrektor SP w Majewie, w imieniu Wójta Gminy Sidra przekazał je Pracownik –  Pan Łukasz Czyżewski. Natomiast Szkoła Podstawowa w Sidrze korzysta już z 24 szt. laptopów przekazanych w ramach projektu „Ja w Internecie” zrealizowanym w roku 2019. Łączna kwota na zakup komputerów dla wszystkich 3 szkół z dwóch projektów wyniosła 89 390,00 zł.

Zakupione laptopy niech dobrze służą dzieciom i nauczycielom!

Uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo – gaśniczego

dla OSP Sidra

W dniu 27 października 2019 r. uroczyście został poświęcony i przekazany  nowy samochód ratowniczo – gaśniczy MAN TGM 18.320 4×4 BB o wyśmienitych parametrach technicznych jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Sidrze.

    Zakupu dokonano w drodze postępowania przetargowego  w kwocie  829 020,00 zł. Pozyskano w/w środki finansowe z następujących źródeł:

 – 360 000,00 zł – Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska w tym: 353 000,00 zł ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, 7 000,00 zł za środków WFOŚiGW w Białymstoku

– 369 020,00 zł – Dotacja JST – Gmina Sidra oraz dotacja od Starostwa Powiatowego w Sokółce w tym: 339 020,00 zł ze środków budżetowych Gminy Sidra, 30 000,00 zł ze środków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sokółce

– 30 000,00 dotacja KG PSP dla jednostek włączonej do KSRG

– 70 000,00 zł – środki ubezpieczeniowe od KG PSP.     

  Za okazaną pomoc finansową serdecznie dziękował Wójt Gminy Sidra Jan Hrynkiewicz w imieniu druhów OSP w Sidrze i mieszkańcom gminy Sidra. Strażakom życzył, aby ten samochód służył im w wypełnianiu zadań i powinności, które sami na siebie nałożyli w ochronie mienia i zdrowia lub niesienia pomocy poszkodowanym w wypadkach. Natomiast mieszkańcom życzył, aby samochód był jak najmniej używany w celach ratowniczych, a jak najwięcej podczas ćwiczeń i uroczyści.
W ceremonii przekazania wozu, oraz poświęcenia go przez duchownych katolickich i prawosławnych uczestniczyli między innymi:  

Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Poseł na Sejm RP – Jarosław Zieliński, Podlaski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jarosław Wendt, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – Maciej Borzyszkowski, Dyrektor Biura Prawnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku – Marcin Sutkowski, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Sidrze ks. Jarosław Ciuchna, Proboszcz Parafii Prawosławnej w Jacznie – ks. Piotr Hanczaruk, Wojewódzki Kapelan Strażaków – ks. Wojciech Ejsmont, Starosta Sokólski Piotr Rećko, Członek Zarządu Powiatu Sokólskiego – Kazimierz Łabieniec, Komendant Komendant Powiatowy PSP w Sokółce – st.bryg. Dariusz Wojtecki, Komendant Powiatowy KPP w Sokółce – nadkom. Sławomir Kołakowski, Komendant Komisariatu Policji w Dąbrowie Białostockiej – nadkom. Paweł Jakubiak, Zastępca Komendanta Placówki SG w Nowym Dworze – kpt. Zofia Zielepucha, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sokółce nadkom. Janusz Sepko, Sekretarz Gminy – Wojciech Małanowski, Skarbnik Gminy – Bogusława Burak, Pracownicy Urzędu Gminy Sidra, Przewodniczący Rady Gminy Sidra – Jerzy Bohdan, Radni Gminy Sidra, Sołtysi Gminy Sidra, Strażacy OSP Sidra, Jacowlany i Chwaszczewo oraz mieszkańcy Gminy Sidra.

Strażacy służcie ludziom w myśl słów – “Bogu na chwałę, ludziom na ratunek.” niech Św. Florian Wam błogosław, a wszystkim mieszkańcom życzymy bezpieczeństwa.” 

Festyn Rekreacyjny

W dniu 21 lipca 2019 r. odbył się Festyn Rekreacyjny nad zalewem w Sidrze. Na festynie czekało dobre jedzenie oraz stragany na których można było kupić nie tylko zabawki. Dużą popularnością cieszyło się stoisko Kiermaszu dla Olusia, na którym można było zdobyć słodkości.
Najmłodsi uczestnicy zabawy mogli obejrzeć teatrzyk „Echo”. Starsi cieszyli się występami zespołami „Akord Trio” i „Cygańskie Serca”.
Każdy z nas mógł usłyszeć takie hity jak „Pociąg do gwiazd” i ‘Wracaj do mego świata”. Tej niedzieli w Sidrze można było bawić się przy twórcach hitów – zespół „Skaner”. Organizatorami Festynu był Sidrzański Ośrodek Kultury i Wójt Gminy Sidra – Jan Hrynkiewicz.Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego w Sidrze – 22.08.2019 r.

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale „Złote Gody” to jubileusz niezwykły, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. Tegoroczna uroczystość uhonorowania miała miejsce 22 sierpnia br. w Sali Ślubów w Sidrze.

Słowa uznania pod adresem dostojnych Jubilatów, podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie, za piękny przykład dla młodego pokolenia oraz aktu dekoracji dokonał Wójt Jan Hrynkiewicz i Kierownik USC Marta Głażewska. Oprócz medali zostały także wręczone pamiątkowe listy gratulacyjne oraz wzniesiono toast za zdrowie małżonków.

Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie – 25.04.2014