Harmonogram zebrań wiejskich – wybory sołtysów i rad sołeckich

Lp

 Sołectwo  Liczba członków rady sołeckiej Liczba uprawnionych do glosowania-według   spisu wyborców  Data zebrania  Godzina rozpoczęcia zebrania

 Obsługujący zebranie z Urzędu Gminy Sidra

1 Poganica 3 137 9.02.2015 r. 1000 Kazimierz Leszko
2 Racewo 4 214 9.02.2015 r. 1700 Marta Poźniak
3 Jacowlany 4 183 9.02.2015 r. 1000 Andrzej Wojtulewicz
4 Jurasze 3 99 10.02.2015 r. 1000 Bogusława Burak
5 Ogrodniki 3 60 10.02.2015 r. 1000 Andrzej Greś
6 Bieniasze 3 46 10.02.2015 r. 1000 Piotr Wojciechowski
7 Śniczany 3 81 10.02.2015 r. 1000 Jan Grusza
8 Zwierżany 3 61 10.02.2015 r. 1000 Lech Nowik
9 Podsutki 3 57 11.02.2015 r. 1000 Wojciech Kiczuk
10 Staworowo I 3 63 11.02.2015 r. 1000 Piotr Wojciechowski
11 Staworowo II 4 60 11.02.2015 r. 1000 Krystyna Wojciechowska
12 Bierniki 4 64 11.02.2015 r. 1000 Jan  Grusza
13 Pohorany 3 77 11.02.2015 r. 1000 Lech Nowik
14 Zalesie 3 72 23.02.2015 r. 1000 Andrzej Wojtulewicz
15 Siekierka 4 109 12.02.2015 r. 1000 Agnieszka Żmurda
16 Bierwicha 4 82 12.02.2015 r. 1000 Małgorzata Wojtulewicz
17 Słomianka 3 69 12.02.2015 r. 1000 Lucyna Naruszewicz
18 Potrubowszczyzna 3 46 13.02.2015 r. 1000 Helena Rowińska
19 Szostaki 3 58 13.02.2015 r. 1000 Jan Hrynkiewicz
20 Siderka 3 84 13.02.2015 r. 1000 Marzanna Kondrat
21 Jałówka 5 155 16.02.2015 r. 1000 Kazimierz Leszko
22 Chwaszczewo 3 145 16.02.2015 r. 1000 Andrzej Wojtulewicz
23 Nowinka 3 71 16.02.2015 r. 1000  Andrzej Greś
24 Makowlany 3 239 16.02.2015 r. 1000 Wojciech Kiczuk
25 Romanówka 3 52 19.02.2015 r. 1000 Andrzej Greś
26 Wólka 3 39 19.02.2015 r. 1000 Lech Nowik
27 Holiki 4 82 19.02.2015 r. 1000 Anna Masłowska
28 Sidra 5 567 17.02.2015 r. 1700 Jan Hrynkiewicz
Łukasz Czyżewski