Informacja Agencji Rynku Rolnego

AGENCJA NIERUCHOMOŚĆ ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE

FILIA W SUWAŁKACH

AGENCJA RYNKU ROLNEGO ODZIAŁ TERENOWY W BIAŁYMSTOKU

    W związku z tworzeniem od dnia 01 września 2017r Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) informujemy, że w siedzibie Agencji Rynku Rolnego w Białymstoku przy ul. Kombatantów 4 uruchomione zostaje już od dnia 31 lipca 2017 r. dodatkowe biuro Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Olsztynie Filii w Suwałkach.

Biuro przyjmuje interesantów w sprawach z terenu działania Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Michałowie. Jednocześnie ulega likwidacji Biuro w Sokółce.

W związku z tym korespondencję do Agencji Nieruchomości Rolnych można kierować na adresy:

– ul. Sportowa 22, 16 – 400  Suwałki, 87 566-35-91

– ul. Kombatantów 4, 15 – 110 Białystok, 85 664-31-50

– ul. Projektowana 34 , 16 – 050 Michałowo, 85 717-90-00

 

Pełnomocnik ds. utworzenia

Oddziału Terenowego Krajowego

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Białymstoku

Dr inż. Jadwiga Barbara Zabielska