Informacja dot. składania wniosków o oszacowanie szkód w związku z wystąpieniem suszy

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Sidra suszy, która mogła doprowadzić do powstania szkód w uprawach rolnych, Wójt Gminy Sidra informuje, że poszkodowani rolnicy mogą składać wypełnione wnioski o oszacowanie szkód w pok. Nr 7 Urzędu Gminy Sidra lub Sekretariacie w pok. Nr 1.
Wniosek o oszacowanie szkód do pobrania w Urzędzie Gminy Sidra  (pok. Nr 7) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
http://bip.ug.sidra.wrotapodlasia.pl/ i na stronie Gminy Sidra http://gmina-sidra.pl
Do wniosku o szacowanie szkód należy dołączyć kopię wniosku o dopłaty obszarowe z 2019 roku.

Do pobrania:

Wniosek

Wzór wypełniania wniosku