Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

INFORMACJA

Wójta Gminy Sidra

o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Urząd Gminy Sidra przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych  w wyborach  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych  na dzień 28 czerwca w 2020 r. w terminie do 12 czerwca 2020 r. w godzinach pracy urzędu   od 7.30 do 13.30  (z wyłączeniem świąt tj. 11.06.2020r.). Zgłoszenia można dokonać poprzez:

 – bezpośrednie doręczenie do urzędu gminy;

–  przesłanie do urzędu zgłoszenia  w formie papierowej pocztą lub kurierem, z tym że o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu gminy, a nie data jego nadania, na adres – Urząd Gminy Sidra, ul. Rynek 5, 16-124 Sidra;

–  zaś w przypadku trudności w osobistym doręczeniu, przesłane najpóźniej w terminie, o którym mowa wyżej, w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres ug_sidra@zetobi.com.pl . W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać  do urzędu pocztą tradycyjną (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywania zgłoszeń).

Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego dołącza do zgłoszenia to upoważnienie lub jego kopię.

Nazwy i Nr Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Sidra:

  • Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 1 w Sidrze
  • Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 2 w Jacowlanach
  • Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 3 w Nowince 
  • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Sidrze

Wszelkie informacje dot. zgłoszenia kandydatów do OKW można uzyskać pod nr telefonu:

85 722 09 91.

                                                                                                                                    Wójt

                                                                                                                                          Jan Hrynkiewicz