Informacja w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty na terenie gminy Sidra, od dn. 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe stawki opłat!

     Wójt Gminy Sidra zawiadamia, że  na podstawie  Uchwały Nr XV/100/20 Rady Gminy Sidra z dnia 30 listopada 2020r.  w sprawie  wyboru metody ustalenia  opłaty  za gospodarowanie  odpadami komunalnymi oraz  ustalenia tej opłaty na terenie gminy Sidra,  od  dnia  1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe  stawki  opłat.

24 zł od  jednego mieszkańca zamieszkującego daną  nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

23 zł od  jednego mieszkańca zamieszkującego daną  nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, z posiadanym kompostownikiem
( 1 zł zwolnienia z części  opłaty z tytułu posiadania i użytkowania kompostownika na bioodpady stanowiące odpady  komunalne),

48zł  od  jednego mieszkańca zamieszkującego daną  nieruchomość, jeżeli  właściciel  nie  wypełnia obowiązku zbierania odpadów  komunalnych w sposób selektywny.

Nowe  stawki są  wynikiem znacznego  wzrostu cen odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych wynikających  z ogłoszonego przetargu  ( 1292,72zł / tona).

Opłaty wnoszone przez mieszkańców przeznaczone są tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów i są przekazywane Wykonawcy usługi.

Opłatę  za gospodarowanie odpadami  komunalnymi należy  wnosić na wydzielone konto opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 15 8093 0000 0000 1140 2000 0080.

                                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                                        Jan Hrynkiewicz