Kolejne dotacje z PROW

prow27 sierpnia 2014r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbyło się uroczyste podpisanie umów dotyczących projektów w ramach PROW 2007-2013.

Umowy te wynikają z decyzji Zarządu Województwa Podlaskiego, który w dniu 18 sierpnia 2014 r. uchwałą nr 251/3622/2014 przyjął listę operacji w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Ocenionych pozytywnie zostało siedemnaście operacji na łączną kwotę pomocy 13 356 981 zł. Dostępne środki przypadające na województwo podlaskie pozwoliły na podpisanie umów z Gminą Kolno, Gminą Wąsosz, Gminą Szczuczyn, Gminą Sidra, Gminą Zambrów, Gminą Przytuły oraz Gminą Ciechanowiec. 

Dofinansowanie dotyczy budowy sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej i w ul. Sokólskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Kolejowej, w ul. Sokólskiej i ul. Fabrycznej w Sidrze.

Całkowity koszt projektu wynosi 547 247,77 zł. Otrzymana pomoc w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 to 333 687,00 zł. 

Więcej informacji