Kolejne dwie schetynówki w Gminie Sidra

schetynówkaW 2014 roku na terenie gminy Sidra zostaną zrealizowane dwie kolejne inwestycje drogowe. W ramach dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „Schetynówek” przebudowana zostanie droga powiatowa nr 1303B Suchodolina – Sadowo – Nowinka – Romanówka – Holiki – Majewo – Trzcianka – do drogi wojewódzkiej nr 671 oraz przebudowana zostanie ul. Grodzieńska w Sidrze w ciągu drogi powiatowej nr 1259B na długości 1150m (droga prowadząca do cmentarza parafialnego w Sidrze)

Pierwsza inwestycja to remont drogi Trzcianka – Suchodolina. Droga biegnie przez trzy gminy (Janów, Sidra i Dąbrowa Białostocka). W sumie za ponad 6,5 mln zł ma zostać przebudowanych 17 kilometrów jezdni. Jest to największa inwestycja drogowa w powiecie Sokólskim przewidziana na rok 2014. Przebudowa realizowana jest przez powiat Sokólski, zaś samorządy gminy Sidry, Janowa i Dąbrowy Białostockiej są partnerami w projekcie.

Kolejna inwestycja realizowana przez samorząd gminy oraz powiat Sokólski to przebudowa ul. Grodzieńskiej w Sidrze w ciągu drogi powiatowej nr 1259B na długości 1150m. Wykonawca wyłoniony w przetargu zobowiązał się wykonać prace remontowe za niecały milion zł.

Przebudowa ul. Grodzieńskiej to już 5 droga wyremontowana w ramach dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w gminie Sidra. We wcześniejszych latach „schetynówki” powstały w Bieniaszach, Siderce, Makowlanach, Zalesiu, oraz droga prowadząca z Makowlan do Sidry (Gmina jako partner projektu)