Komunikat w sprawie zmiany wysokości opłaty za dostarczoną wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków

        Na podstawie zatwierdzonej dla Zakładu Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze nowej taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Sidra ulegają zmianie stawki opłat za wodę do budynków i gospodarstw domowych.

           Taryfa numer BI.RET.070.567.2018.TR ogłoszona w dniu 15 maja 2018 roku, weszła w życie  z dniem 23 maja 2018 roku. Zgodnie z zapisami taryfy stawki za wodę ulegają kolejnej zmianie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy, czyli od 23 maja 2020r.

W związku z powyższym z dniem 01 czerwca 2020 r. ulegają zmianie opłaty za wodę:

Opłaty za odprowadzanie ścieków nie ulegają zmianie.

                                                                                                    Kierownik ZOGKiM

                                                                                                        Stanisław Bułach