Komunikat – zmiana stawki opłaty za wodę

            Na podstawie zatwierdzonej dla Zakładu Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze nowej taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Sidra ulegają zmianie stawki opłat za wodę do budynków i gospodarstw domowych.

            Taryfa numer BI.RET.070.567.2018.TR ogłoszona 15 maja 2018.r weszła w życie z dniem 23 maja 2018r. Zgodnie z zapisami taryfy stawki za wodę ulegają kolejnej zmianie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy czyli od 23 maja 2019 roku. 

W związku z powyższym:

Z dniem 1 czerwca 2019 r. ulegają zmianie opłaty za wodę:

  • dotychczasowa cena brutto – 2,83zł/m3 (netto – 2,62zł/m3 + 8%VAT)
  • nowa cena brutto – 2,88zł/m(netto 2,67zł/m3 + 8%VAT)

Opłaty za odprowadzanie ścieków nie ulegają zmianie.

                                                                                                                                   Wójt

  Jan Hrynkiewicz