LGD ,,Szlak Tatarski” zaprasza na szkolenia z zakresu możliwości otrzymania wsparcia w ramach projektów realizowanych z EFS

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego serdecznie zapraszamy na szkolenia z zakresu możliwości otrzymania wsparcia w ramach projektów realizowanych z EFS.
Szkolenia odbędą się w Biurze LGD Szlak Tatarski
ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka
w dwóch terminach:
7 listopada 2017 r. – szkolenie w ramach typu projektu nr 6 Programy Aktywności Lokalnej
godz. 10:00

8 listopada 2017 r. – szkolenie w ramach typu projektu nr 5 Wsparcie małych szkół* kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR
godz. 09:00
*Mała szkoła tj. do 100 uczniów wg stanu na dzień 1 września roku szkolnego trwającego na dzień ogłoszenia konkursu. Rok szkolny rozumiany jest zgodnie z art. 63 Ustawy o systemie oświaty jako okres od 1 września do 31 sierpnia roku następnego.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie zgłoszenia i przesłanie go na adres e-mail: szlaktatarski@gamil.com
najpóźniej do dnia 06 listopada 2017 roku do godz. 16.00.
UWAGA!! Liczba miejsc ograniczona.