LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA NA TERENIE POWIATU SOKÓLSKIEGO

Zgodnie z  art. 8a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.). Załącznik do pobrania listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie powiatu sokólskiego.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa