Młodzież zapobiega pożarom

W dniu 24 lutego 2015r. w Sidrzańskim Ośrodku Kultury odbyły się eliminacje gminne konkursu ”Młodzież zapobiega pożarom”

Eliminacje  odbyły się w kategoriach szkoły podstawowe i gimnazjalne.

Udział wzięło  27 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Sidrze , Jacowlanach i Gimnazjum w Sidrze.

Młodzież do konkursu przygotowali : Pani Marta Żynel –Krasowska  z SP Jacowlany i Pan Bogdan Wojtulewicz  z Zespołu Szkól w Sidrze.

 

Zwycięzcy w kategorii szkoły podstawowe:

1. Dorota Szoda- SP Jacowlany
2. Karolina Polewko- SP Jacowlany
3. Martyna Wróblewska-SP Jacowlany

 

Zwycięzcy w kategorii szkoły gimnazjalne

1. Sylia Milinkiewicz- Zespół Szkól w Sidrze
2. Łukasz Kalinowski- Zespół Szkól w Sidrze
3. Jakub Kieda- Zespól  Szkół w Sidrze

Nagrody ufundował Sidrzański Ośrodek Kultury.

Konkurs strażacki - 24 lutego 2015 r.

Konkurs strażacki – 24 lutego 2015 r.

Konkurs strażacki - 24 lutego 2015 r.

Konkurs strażacki – 24 lutego 2015 r.

Konkurs strażacki - 24 lutego 2015 r.

Konkurs strażacki – 24 lutego 2015 r.

Konkurs strażacki - 24 lutego 2015 r.

Konkurs strażacki – 24 lutego 2015 r.

Konkurs strażacki - 24 lutego 2015 r.

Konkurs strażacki – 24 lutego 2015 r.

Konkurs strażacki - 24 lutego 2015 r.

Konkurs strażacki – 24 lutego 2015 r.

Konkurs strażacki - 24 lutego 2015 r.

Konkurs strażacki – 24 lutego 2015 r.