Nabór wniosków na udział w programie ,,Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Wójt Gminy Sidra informuje, że Gmina Sidra zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” w związku z ogłoszonym przez Fundusz konkursem. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

W związku z powyższym rolnicy z Gminy Sidra zainteresowani usunięciem odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak:

– folia rolnicza,

– siatka do owijania balotów,

– sznurek do owijania balotów,

– opakowania po nawozach,

– opakowania typu Big Bag

powinni złożyć do Urzędu Gminy w Sidrze wniosek o udział w programie, w terminie do dnia 6 grudnia 2019 roku, do godziny 15.00.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędy Gminy w Sidrze, ul. Rynek 5, 16-124 Sidra, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

Złożenie wniosku nie jest równoważne z pozyskaniem dofinansowania w wysokości 100 % kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Sidra dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  na realizację Programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” program nie będzie realizowany.

W ramach realizacji programu nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez Wójta Gminy Sidra.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 85 722 09 88.