Nowe zalecenia Ministerstwa Zdrowia od 16.04.2020 r. każda osoba przebywająca w miejscu publicznym będzie miała obowiązek zasłaniania ust i nosa!

W obecnej sytuacji epidemilogicznej, Ministerstwo Zdrowia, od dnia 16 kwietnia, wprowadziło obowiązek zasłaniania ust i nosa np. maseczką, aby spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa. Stosuj się do zaleceń w miejscach publicznych, zakrywaj usta i nos np. maseczką lub chustą.

Usta i nos należy mieć obowiązkowo zakryte:

  • w sklepach, aptekach i punktach usługowych
  • na ulicy
  • w urzędach i placówkach pocztowych
  • w komunikacji miejskiej i taksówkach
  • w lasach, parkach
  • w kościołach
  • w windach i na klatkach schodowych
  • w samochodzie, gdy przemieszczają się nim osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie

Obowiązek zasłaniania twarzy nie zwalnia z innego obowiązku – zachowania bezpiecznej odległości 2 metrów od innych osób.

Z obowiązku noszenia maseczek zwolnione są:
▪️ dzieci do ukończenia 4. roku życia;
▪️ osoby, które nie mogą zakrywać ust i nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności;
▪️ osoby wykonujące czynności zawodowe, zarobkowe lub służbowe w budynkach, zakładach, obiektach i placówkach handlowych oraz na targowiskach, o ile nie obsługują bezpośrednio klientów lub interesantów;
▪️ kierowcy środków publicznego transportu, o ile są oddzieleni od innych osób tak, że nie mają z nimi styczności;
▪️ duchowni w trakcie sprawowania czynności i obrzędów religijnych;
▪️ żołnierze Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych oraz funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego wykonujący zadania służbowe i stosujący środki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych czynności.