Nowy druk deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami

Od 1 kwietnia 2018 r. obowiązuje nowy druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Sidra.

Osoby, które złożyły deklarację w poprzedniej wersji, a dane w niej podane są nadal aktualne NIE MUSZĄ SKŁADAĆ NOWYCH DEKLARACJI.

W deklaracji, oprócz danych adresowych i danych nieruchomości należy przede wszystkim określić liczbę osób zamieszkujących nieruchomość i określić czy odpady będą zbierane selektywnie czy nieselektywnie, ponieważ wpływa to na wysokość opłaty.

Od 1 kwietnia 2018 r. stawka opłaty miesięcznej w gminie Sidra wynosi odpowiednio:
–  9 zł od osoby na miesiąc za odpady zbierane selektywnie

–  20 zł od osoby na miesiąc za odpady zbierane nieselektywnie

Opłaty należy uiszczać w terminie do 15 dnia każdego kwartału przelewem na rachunek bankowy urzędu lub w kasie Urzędu Gminy w Sidrze.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sidrze, ul. Rynek 5, w pokoju nr 6 oraz pod nr telefonu: 85 722-09-94.