Ogłoszenie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sidra”

Gmina Sidra informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sidra” jest dofinansowane  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

 

Informacja  została umieszczona na stronie BIP Urzędu Gminy Sidra, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sidra oraz przedstawiona na sesji Rady Gminy Sidra.