Spotkanie informacyjne Przedsiębiorcom skorzystania z Pożyczki na Rozwój Turystyki w dn. 30.11.2017 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego wkrótce uruchomi pierwsze pożyczki z projektu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”. Trafią one do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży turystycznej działających na terenie Polski Wschodniej. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy z instytucjami finansującymi na łączną kwotę 50 mln zł. To pierwsza z transz środków, które będą udostępniane stopniowo przedsiębiorcom do 2026 r. Łączny budżet…

Szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin

          Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Sokółce informuje:   każdy posiadacz gruntów, który stosuje środki ochrony roślin w gospodarstwie powinien posiadać aktualne  zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin, tzw. szkolenie chemizacyjne. Zaświadczenie jest ważne przez okres 5 lat. Posiadacze opryskiwaczy powinni mieć aktualny atest, który jest ważny przez okres 3 lat.…

Rolnicy będą składać JPK_VAT – nowy obowiązek od 01.01.2018 r.

Krajowa Administracja Skarbowa                                                                                      15.11.2017 r. Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku Rolnicy także będą składać JPK_VAT – nowy obowiązek od 01 stycznia 2018r.  Wśród blisko 40 tys. mikroprzedsiębiorców z województwa podlaskiego, którzy od 1 stycznia 2018 r. dołączą do grona podatników VAT, zobowiązanych do przesyłania plików JPK_VAT, będzie wielu rolników indywidualnych. Dla kogo nowy obowiązek? Konieczność…

LGD ,,Szlak Tatarski” zaprasza na szkolenia z zakresu możliwości otrzymania wsparcia w ramach projektów realizowanych z EFS

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego serdecznie zapraszamy na szkolenia z zakresu możliwości otrzymania wsparcia w ramach projektów realizowanych z EFS. Szkolenia odbędą się w Biurze LGD Szlak Tatarski ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka w dwóch terminach: 7…

Zachęcamy do służby Wojska Obrony Terytorialnej

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), czyli faktycznie piąty rodzaj sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej, stanowią uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski. Służba w OT to doskonały sposób na samorealizację i rozwój zawodowy, który jednocześnie kształtuje tak potrzebne dziś wartości, jak: odpowiedzialne i bezinteresowne wspieranie społeczeństwa, szacunek dla państwa…