INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SIDRA DOTYCZĄCA ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

INFORMACJA  DLA MIESZKAŃCÓW  GMINY SIDRA DOTYCZĄCA ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I. SKŁADANIE  DEKLARACJI  1. Obowiązkiem właściciela nieruchomości zamieszkałych wynikającym z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2019r. Poz. 2010 z zm.) jest złożenie wypełnionej deklaracji o wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych,  w Urzędzie Gminy Sidra przy ul.…

Informacja dotycząca zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi od dn. 01.04.2020 r.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019r o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2019r., poz. 2010 ze zm.) oraz niektórych innych ustaw wprowadza szereg istotnych zmian mających wpływ na gminny system gospodarki odpadami komunalnymi, w tym: Nakaz selektywnej zbiórki odpadów Wszyscy właściciele nieruchomości powinni segregować odpady komunalne z podziałem…

Zasady obowiązkowej kwarantanny, jakiej muszą się poddać osoby wjeżdżające do Polski od 15 marca 2020 r.

Co to znaczy w komunikacie Ministerstwa Zdrowia, że ktoś … … jest hospitalizowany? Przebywa w szpitalu. Niekoniecznie znaczy to, że jest nosicielem koronawirusa albo jest chory na COVID-19. Niektóre osoby mają objawy chorobowe, ale jest to np. grypa. Dopiero po wykonaniu testu wiadomo, czy mamy do czynienia z zakażeniem koronawirusem.  Liczba osób hospitalizowanych to nie to samo, co…

Drodzy Mieszkańcy! Jeżeli znacie kogoś kto potrzebuje pomocy, a nie jesteście w stanie sami im pomóc to prosimy o kontakt

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 WÓJT GMINY SIDRA ORAZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Zwraca się z prośbą do sołtysów i mieszkańców o zainteresowanie się sytuacją osób z grupy ryzyka tj. osób starszych, niepełnosprawnych, z chorobami przewlekłymi potrzebujących pomocy w zakupie żywności lub lekarstw. W razie gdy rodzina lub sąsiedzi nie byliby w stanie…

Uwaga! Ogłoszenie Wójta Gminy Sidra

w związku z potencjalnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS – COV – 2, w celu ochrony zdrowia mieszkańców, z dniem 16 marca 2020 r. do odwołania Urząd Gminy w Sidrze przestaje obsługiwać petentów w swojej siedzibie. Sprawy urzędowe należy załatwiać drogą elektroniczną, telefonicznie lub korespondencyjnie. Nr Sekretariatu:  85 722 09 80 fax: 85 722 09 84 adres…