Przekazanie promesy na zakup samochodu pożarniczego do OSP w Sidrze

Gmina Sidra po podjęciu stosownych uchwał i działań administracyjnych zdobyła środki na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarne w Sidrze. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w ramach porozumienia Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska. W dniu 8 kwietnia 2019 r. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński…

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SIDRA DOTYCZĄCA ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

I. SKŁADANIE  DEKLARACJI  1. Obowiązkiem właściciela nieruchomości zamieszkałych wynikającym z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2017r. poz. 1289) jest złożenie wypełnionej deklaracji o wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych,  w Urzędzie Gminy Sidra przy ul. Rynek 5 lub listownie (wzór druku do pobrania w Urzędzie Gminy Sidra lub na…

TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni. Zasady kierowania…

PZDR w Sokółce zaprasza na szkolenie w dn. 08.03.2019 r. w Urzędzie Gminy Sidra

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Sokółce zaprasza w dniu 08.03.2019 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Sidra na szkolenie: – Systemy płatności bezpośrednich w ramach WPR na lata 2015-2020 – Wnioski o płatności w roku 2019 – eWniosek Plus – Zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniami związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych, dyrektywa azotonowa i…

Program Pomocy Dzieciom – Stypendium dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy…

Zaproszenie do udziału w XVII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych. Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją…

Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego – oferta dla producentów. Zgłoś się do współpracy!

Jeśli jesteś rolnikiem, który prowadzi sprzedaż bezpośrednią lub Rolniczy Handel Detaliczny; producentem bądź restauratorem, który dba o jakość, tradycję oraz lokalne pochodzenie surowców albo wytwórcą, który dopiero chciałby uruchomić swą działalność – ta oferta jest właśnie dla ciebie! Wypełnij ankietę on-line! Samorząd województwa podlaskiego zaprasza do udziału w wojewódzkiej akcji identyfikacji producentów w ramach Podlaskiego…