Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020r. (Dz.U z 2019r. poz.1728) Wójt Gminy Sidra – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie…

Zapraszamy na Podlaski e-bazarek!

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie uruchamia nową formę swojej działalności – Podlaski e-bazarek. Zapraszamy rolników, wytwórców regionalnej i ekologicznej żywności, Koła Gospodyń Wiejskich, twórców rękodzieła ludowego, usługodawców usług rolniczych i związanych z rolnictwem oraz wszystkich konsumentów do korzystania z podlaskiego e-bazarku. Chcemy umożliwić Wam sprzedaż, zakup produktów lub usług bez udziału pośredników, w dowolnym…

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

INFORMACJA Wójta Gminy Sidra o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Urząd Gminy Sidra przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych  w wyborach  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych  na dzień 28 czerwca w 2020 r. w terminie do 12 czerwca 2020 r. w godzinach pracy urzędu   od 7.30 do 13.30  (z wyłączeniem świąt…

Szkolenia rezerwy szansą dla tych, którzy stracili pracę

Od 15 czerwca ruszają w Wojsku Polskim szkolenia rezerwistów, którzy chcą podtrzymać swoje umiejętności, jak i osób, dla których będzie to pierwszy kontakt z Siłami Zbrojnymi. Dzięki podpisanej przez Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej decyzji zgłoszenia ochotników, którzy w ostatnim czasie ze względu na epidemię koronawirusa utracili pracę, będą traktowani priorytetowo. W trakcie ćwiczeń, rezerwiści…

Uwaga Mieszkańcy!

Przypominamy o obowiązku właścicieli nieruchomości do złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 30 czerwca 2020 r.

Kasa Urzędu Gminy Sidra otwarta!

Wójt Gminy Sidra informuje, że ZOSTAŁA OTWARTA KASA URZĘDU GMINY W SIDRZE Wpłat można dokonywać w godzinach od godz. 7:30 do 13:30. W trosce o zdrowie mieszkańców przed okienkiem urzędu może przebywać jedna osoba. Prosimy o zachowanie bezpiecznych odległości. Wpłat można również dokonywać elektronicznie lub w banku.

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY SIDRA ZA 2019 ROK

Począwszy od 2019 roku Wójt Gminy co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy. Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Wójtowi Gminy…