Plan awaryjny – jak szukać pomocy, gdy doświadczamy przemocy domowej w trakcie epidemii

„Osobisty plan awaryjny” – poradnik zawierający praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą‼️

▶️ Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował do Wojewódzkich Koordynatorów Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pismo z dnia 24.04.2020 r., w którym wskazał że wprowadzenie ograniczeń przemieszczania się – potrzebne ze względów epidemiologicznych – w szczególny sposób wpływa na los osób narażonych na przejawy przemocy domowej.

▶️ Związek pomiędzy wprowadzeniem środków zaradczych w postaci kwarantanny, a gwałtownym wzrostem raportowanych przypadków przemocy domowej odnotowały organizacje pozarządowe i instytucje państwowe nie tylko w Chinach, ale także we Francji, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Przewidywania dotyczące ryzyka wzrostu liczby przypadków użycia przemocy wobec osób najbliższych w czasie epidemii są uzasadnione także czynnikami psychologicznymi – strach przed zakażeniem, poczucie braku kontroli nad biegiem wydarzeń, czy potencjalne pogorszenie sytuacji materialnej, mogą bowiem działać jako stresory prowadzące do wybuchów agresji wobec osób najbliższych.

▶️ Rzecznik poinformował, że Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertkami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ opracowało nową publikację pn. „Osobisty plan awaryjny” – poradnik zawierający praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe oraz informacje jak osoby, które obawiają się przemocy mogą zwiększyć swoje bezpieczeństwo i zniwelować potencjalne ryzyko.

▶️ Poradnik jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich pod adresem:

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/plan-awaryjny-przemoc-domowa-pomoc-w-epidemii