Pliki do pobrania

Deklaracje Podatkowe:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej CEIDG-1

Pliki przydatne dla wykonawców

Informacja dla mieszkańców Gminy Sidra dotycząca odbierania odpadów komunalnych

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z TERENU GMINY SIDRA NA 2021 r.

Wniosek o wydanie decyzji o warunki zabudowy

Wniosek na usunięcie drzew i krzewów

Wniosek o udzielenie pomocy na dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Gminy Sidra  


Parse error: syntax error, unexpected end of file in /wp-content/themes/expound/comments.php on line 1