POWSZECHNY SPIS ROLNY! ROLNIKU, WYPEŁNIJ OBOWIĄZEK I WEŹ UDZIAŁ W SPISIE DO KOŃCA LISTOPADA!

ROLNIKU, WYPEŁNIJ OBOWIĄZEK I WEŹ UDZIAŁ W SPISIE DO KOŃCA LISTOPADA‼️ „Brak udziału w spisie rolnym może skutkować nałożeniem kary grzywny określonej w ustawie o statystyce publicznej” – ostrzega GUS. Ta może wynieść od kilkudziesięciu złotych do nawet 5000 tys. zł‼️

Spis jest realizowany raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Brak udziału w spisie rolnym może skutkować nałożeniem kary grzywny określonej w ustawie o statystyce publicznej‼️

Dane zebrane w spisie rolnym służą m.in. do opracowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich i realnie przekładają się na wielkość środków, które Polska otrzymuje na programy rozwojowe dla rolnictwa.

O co zapytają rachmistrzowie ?

W spisie rolnym rachmistrzowie zapytają m.in. o powierzchnię gruntów i liczbę zwierząt gospodarskich, uprawy rolne i ogrodnicze. Zbiorą dane o liczbie ciągników, maszyn rolniczych i budynków gospodarskich, ale tylko tych związanych z prowadzoną produkcją rolniczą.

Jakie pytania NIE padną ?

GUS zastrzega, że w spisie nie zapyta o majątek i zarobki rolników ani o sprzedawane przez gospodarstwa rolne produkty.

Jak rolnicy udzielą informacji ?

Powszechny Spis Rolny będzie przeprowadzany następującymi metodami:

– samospisu internetowego, poprzez formularz spisowy dostępny na stronie GUS, polegający na weryfikacji, aktualizacji i uzupełnieniu danych – spisrolny.gov.pl

– telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer  22 279 99 99

– oraz metodami uzupełniającymi, realizowanymi przez rachmistrzów tj. wywiadu telefonicznego przeprowadzonego przez rachmistrza spisowego; wywiadu bezpośredniego przeprowadzonego przez rachmistrza wyposażonego w przenośne urządzenie mobilne.

Jeżeli z użytkownikiem gospodarstwa skontaktuje się rachmistrz spisowy, rolnik ma obowiązek udzielić rachmistrzowi odpowiedzi na pytania z formularza spisowego

‼️ Ważne informacje w liście od prezesa GUS ‼️

W ramach prac spisowych został rozesłany list od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który osobiście zachęca wszystkich objętych obowiązkiem spisowym rolników do wzięcia udziału w tym najważniejszym badaniu rolniczym w Polsce.

List zawiera najważniejsze instrukcje związane z organizacją spisu, w tym numer gospodarstwa rolnego (w lewym górnym rogu listu) – który służy odbiorcom do logowania do aplikacji spisowej.

GUS uruchomił również infolinię spisową  22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora) z którą można się kontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących spisu rolnego. Uzyskać tam będzie można pomoc w wypełnieniu formularza spisowego, zweryfikować tożsamość rachmistrza terenowego, upewnić się czy nasze gospodarstwo jest objęte obowiązkiem spisowym czy zgłosić fakt, że już nie prowadzimy gospodarstwa rolnego.

W razie pytań i wątpliwości można również kontaktować się z Gminnym Biurem Spisowym w Urzędzie Gminy Sidra.