Program „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 r. na każde dziecko

   Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18-go roku życia niezależnie od dochodu rodziny.

Terminy składania wniosków:

– od 1 lipca  2019 r. tyko online przez stronę Ministerstwa Rodziny www.empatia.mpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS.

– od 1 sierpnia 2019 r. online oraz drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie gminy, ośrodku pomocy społecznej lub za pośrednictwem poczty.

      Od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. – aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach począwszy od miesiąca lipca (z wyrównaniem) rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje rodzicowi wypłacenie świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od lipca. Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

      Od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci – rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Rodzice otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).

Terminy wypłat:

Wypłata świadczenia wychowawczego uzależniona jest od terminu złożenia wniosku.

Gdy wniosek zostanie złożony  w okresie:

  • lipiec – sierpień 2019 r. – świadczenie z wyrównaniem od lipca zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.,
  • wrzesień 2019 r. – świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r. ,
  • październik 2019 r. – świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r. ,
  • listopad 2019 r. – świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020  r.,
  • od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. – świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Najważniejsze zmiany:

Zniesione zostaje kryterium dochodowe Rodzice składając wniosek na świadczenie 500+ nie dokumentują swojej sytuacji dochodowej

Formularz wniosku zostanie  uproszczony i skrócony, co może zachęcić do składania wniosku drogą elektroniczną.

Szczegółowe informacje dotyczące programu Rodzina 500+ można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowicach Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych ul. Górnicza 26 lub pod nr tel. 32 47 22 041  lub na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.