Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zbliżającej się zimy 2016/2017

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zbliżającej się zimy 2016/2017

                                      Starajmy się Nie bądźmy obojętni …                                                                         Apelujemy do mieszkańców naszej gminy o wrażliwość na los ludzi nie radzących sobie z problemami życia              dnia codziennego.

Z nadejściem zimy pojawiają się problemy, z którymi muszą zmierzyć się nie tylko mieszkańcy naszej gminy. Posiadamy doświadczenie, jednak nigdy do końca nie jesteśmy przewidzieć jakie anomalia pogodowe będą w danym okresie zimowym i jakie czekają nas z tym związane zagrożenia.
Świadomi faktu musimy być wyczuleni na pomoc dla drugiego człowieka udzielając sobie wzajemnej informacji by skutecznie i szybko zadziałać.
Proszę o współpracę w tym zakresie wszystkich mieszkańców Gminy Sidra. Ewentualne zgłoszenia proszę kierować do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sidrze tel. 85 722 09 89 lub 85 722 09 83,

–  Infolinia Wojewódzkiego Centrum Zarzadzania Kryzysowego  tel. 800 444 989  lub pod numer 112.

Ponadto informuję, że osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej mogą skorzystać z placówek noclegowych. Baza danych placówek noclegowych działających na terenie województwa podlaskiego znajduje się na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego:

http://www.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Polityka+Spoleczna/Informacje+Wydzialu/Pomoc+spoleczna/Pomoc+osobom+bezdomnym/

obraz