Przekazanie promesy na zakup samochodu pożarniczego do OSP w Sidrze

Gmina Sidra po podjęciu stosownych uchwał i działań administracyjnych zdobyła środki na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarne w Sidrze. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w ramach porozumienia Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska.

W dniu 8 kwietnia 2019 r. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński uroczyście przekazał przedstawicielom samorządu terytorialnego oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych promes na zakup pojazdów pożarniczych.

Dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sidrze zostało przyznane dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego w następujących kwotach:

  • budżet Gminy Sidra – 300 000 zł
  • Narodowy/Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 360 000 zł
  • dotacja Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego / Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – 30 000 zł
  • środki ubezpieczeniowe – 70 000 zł