PTASIA GRYPA – UWAGA ROLNICY

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r. poz. 2091), rolnicy utrzymujący drób zobowiązani są przestrzegania zasad umieszczonych w rozporządzeniu a głównie do odosobnienia drobiu w zamkniętych obiektach oraz zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc utrzymywania drobiu.