Punkty pobrań wymazów w kierunku wirusa SARS-CoV-2

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w województwie podlaskim oraz wzrastającą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 celem zapewnienia dostępności do mobilnych punktów pobrań Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje Państwu wykaz aktualnie działających punktów pobrań wymazów w kierunku wirusa SARS-CoV-2. Mając na uwadze konieczność zapewniania dostępności do punktów wymazowych aktualnie na obszarze województwa działają 22 mobilne punkty pobrań, w tym 6 punktów w Białymstoku. Mobilny punkt pobrań działa w każdym powiecie. Należy pamiętać, że do mobilnych punktów pobrań mogą zgłaszać się osoby, które mają zlecone badanie w systemie informatycznym EWP, po uprzednim umówieniu telefonicznym. Punkty są czynne we wszystkie dni tygodnia przez co najmniej dwie godziny dziennie.