Spotkanie informacyjne dot. Programu ,,Czyste Powietrze” w dniu 25.09.2018 r. w Sidrze

W związku z wdrażaniem Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje, iż od 4 września 2018 r. na terenie województwa podlaskiego ruszył cykl spotkań z mieszkańcami poszczególnych gmin, na których pracownicy Funduszu przybliżają założenia Programu oraz procedurę składania wniosków. Metryka produktu dostępna jest pod linkiem:

http://wfosigw.bialystok.pl/czyste_powietrze.htm 

Spotkanie informacyjne odbędzie się 25 września 2018 r. o godz. 18:00 w sali Sidrzańskiego Ośrodka Kultury w budynku Urzędu Gminy Sidra