Straty w uprawach spowodowane gradem

Rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach, składają do Urzędu Gminy w Sidrze wniosek wraz z wypełnionymi oświadczeniami, które będą stanowić podstawę do sporządzenia protokołu strat. wzory dokumentów są dostępne na stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego BIP, jak również w Urzędzie Gminy w Sidrze pokój nr 7. Wzory dokumentów: Wniosek właściciela gospodarstwa, Oświadczenie o plonach i Oświadczenie o ilości zwierząt.

Wniosek-właściciela-gospodarstwa

Oświadczenie-o-plonach

Oświadczenie-o-ilości-zwierząt

Pismo powołujące Komisje ( grad )