Straty w uprawach spowodowane przymrozkami

  Rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach, składają do Urzędu Gminy w Sidrze wniosek wraz z wypełnionymi oświadczeniami, które będą stanowić podstawę do sporządzenia protokołu strat. wzory dokumentów są dostępne na stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego BIP, jak również w Urzędzie Gminy w Sidrze pokój nr 7.

Wzory dokumentów:

  1. Wniosek właściciela gospodarstwa
  2. Oświadczenie o plonach
  3. Oświadczenie o ilości zwierząt