Szkolenie dla osób planujących rozwinąć działalność gospodarczą

W związku z zaplanowanymi na 1 półrocze 2017 r. konkursami z zakresu rozwijania działalności gospodarczej Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zaprasza osoby zdecydowane na złożenie wniosku o dofinansowanie do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu
Zasady ubiegania się o przyznanie pomocy oraz praktyczne wskazówki przy wypełnianiu dokumentacji dla osób planujących rozwinąć działalność gospodarczą w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski.

Do Pobrania: