Szkolenie z zakresu Programów Aktywności Lokalnej

W związku z zaplanowanym na 1 półrocze 2017 r konkursem z zakresu Programów Aktywności Lokalnej zapraszamy przedstawicieli JST, pracowników i wolontariuszy podmiotów ekonomii społecznej oraz instytucji pomocy i integracji społecznej do zgłaszania się na bezpłatne szkolenie dotyczące Programów Aktywności Lokalnej współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenie odbędzie się w dniach 23-25 stycznia br. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski (ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka).

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są na podstawie formularza szkoleniowego udostępnionego poniżej.

Zachęcamy również do zapoznania się z Programem szkolenia oraz ogólnymi informacjami zamieszczonymi w informacji o szkoleniu.

DO POBRANIA:

plakat