Szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin

  

       Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Sokółce informuje:   każdy posiadacz gruntów, który stosuje środki ochrony roślin w gospodarstwie powinien posiadać aktualne  zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin, tzw. szkolenie chemizacyjne. Zaświadczenie jest ważne przez okres 5 lat. Posiadacze opryskiwaczy powinni mieć aktualny atest, który jest ważny przez okres 3 lat.

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego prowadzi nabór na szkolenia z w/w zakresu oraz przeprowadzamy atestacje opryskiwaczy, zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się u pracowników zespołu lub pod numerem telefonu  85 711 21 96.

Jesteśmy lokalną firmą z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń. Zapraszamy do współpracy.

    Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego

                                                                                                    w Sokółce