Uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Jacowlany

W dniu 27 września 2020 r. uroczyście został poświęcony i przekazany  nowy samochód ratowniczo – gaśniczy MAN TGM 18.320 o wyśmienitych parametrach technicznych jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Jacowlanach.

    Zakupu dokonano w drodze postępowania przetargowego  w kwocie  861 000,00 zł. Pozyskano w/w środki finansowe z następujących źródeł:

1. Dotacja JST – 264 000,00 zł – w tym:

– Gmina Sidra – 94 000,00 zł

wraz z środkami z funduszów sołeckich wsi:  Bieniasze – 2000,00 zł, Bierwicha – 2000,00 zł, Jacowlany – 17447,01 zł, Jałówka – 3000,00 zł, Jurasze – 2000,00 zł, Makowlany – 2000,00 zł, Ogrodniki – 2000,00 zł, Poganica – 2000,00 zł, Racewo – 2000,00 zł, Sidra – 2000,00 zł, Staworowo I – 2000,00 zł, Staworowo II – 2000,00 zł, Śniczany – 2000,00 zł, Wólka – 2000,00 zł

RAZEM: 44 447,01 zł

–  Dotacja od Starostwa Powiatowego w Sokółce – 100 000,00 zł

– Dotacja z Województwa Podlaskiego w Białymstoku – 70 000,00 zł

2. Dotacja KG PSP dla jednostki włączonej do KSRG – 410 000,00 zł

3. Środki ubezpieczeniowe od KG PSP – 150 000,00 zł

4. Środki własne OSP Jacowlany w tym wpłaty od sponsorów 37 000,00 zł:

  • Fundacja Górażdże – 20 000,00 zł,
  • Agromak Makowlany – 5000,00 zł,
  • Yuniversal Podlaski Sp. z o.o. – 5000,00 zł,
  • ADEK Mieszalnia Pasz w Sidrze – Sławomir Bogacewicz – 6000,00 zł,
  • Bank Spółdzielczy w Sokółce – 1000,00 zł.

  Za okazaną pomoc finansową serdecznie dziękował Wójt Gminy Sidra Jan Hrynkiewicz w imieniu druhów OSP w Jacowlanach i mieszkańcom. Strażakom życzył, aby ten samochód służył im w wypełnianiu zadań i powinności, które sami na siebie nałożyli w ochronie mienia i zdrowia lub niesienia pomocy poszkodowanym w wypadkach. Natomiast mieszkańcom życzył, aby samochód był jak najmniej używany w celach ratowniczych, a jak najwięcej podczas ćwiczeń i uroczyści.
W trakcie spotkania uroczysto wręczono przedstawicielom OSP Jacowlany akt przekazania pojazdu, kluczyki i dowód rejestracyjny.

W ceremonii przekazania wozu, oraz poświęcenia go przez duchownych katolickich i prawosławnych uczestniczyli między innymi:  

Pan Dariusz Piontkowski – Minister Edukacji Narodowej, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,

Pan Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,

Pan Mieczysław Kazimierz Baszko – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków,

ks. Wojciech Ejsmont – Kapelan Wojewódzki Strażaków,

ks. Wojciech Tekielak – Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Sokolanach,

ks. Piotr Hanczaruk – Proboszcz Parafii Prawosławnej w Jacznie,

st. bryg. Andrzej Jabłoński – Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,

Pan Marcin Sutkowski – Dyrektor Biura Prawnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,

Pan Piotr Rećko – Starosta Sokólski

st. bryg. Dariusz Wojtecki – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce wraz z przedstawicielami KP PSP Sokółka,

Pan Antoni Piekut – Prezes Yuniversal Podlaski

Przedstawiciel Komendanta Powiatowego Policji w Sokółce,

Pan Jan Hrynkiewicz – Wójt Sidry wraz z radnymi Rady Gminy i pracownikami Urzędu Gminy.

Dziękujemy również sponsorom, którzy dołożyli się do zakupu pojazdu:

Grupa Górażdże, Yuniversal Podlaski, AGROMAK Makowlany, ADEK Mieszalnia pasz w Sidrze – Sławomir Bogacewicz, Bank Spółdzielczy w Sokółce

fot. Anna Augustynowicz – www.wrotapodlasia.pl