Uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Sidra

W dniu 27 października 2019 r. uroczyście został poświęcony i przekazany  nowy samochód ratowniczo – gaśniczy MAN TGM 18.320 4×4 BB o wyśmienitych parametrach technicznych jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Sidrze.

    Zakupu dokonano w drodze postępowania przetargowego  w kwocie  829 020,00 zł. Pozyskano w/w środki finansowe z następujących źródeł:

 – 360 000,00 zł – Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska w tym: 353 000,00 zł ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, 7 000,00 zł za środków WFOŚiGW w Białymstoku

– 369 020,00 zł – Dotacja JST – Gmina Sidra oraz dotacja od Starostwa Powiatowego w Sokółce w tym: 339 020,00 zł ze środków budżetowych Gminy Sidra, 30 000,00 zł ze środków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sokółce

– 30 000,00 dotacja KG PSP dla jednostek włączonej do KSRG

– 70 000,00 zł – środki ubezpieczeniowe od KG PSP.     

  Za okazaną pomoc finansową serdecznie dziękował Wójt Gminy Sidra Jan Hrynkiewicz w imieniu druhów OSP w Sidrze i mieszkańcom gminy Sidra. Strażakom życzył, aby ten samochód służył im w wypełnianiu zadań i powinności, które sami na siebie nałożyli w ochronie mienia i zdrowia lub niesienia pomocy poszkodowanym w wypadkach. Natomiast mieszkańcom życzył, aby samochód był jak najmniej używany w celach ratowniczych, a jak najwięcej podczas ćwiczeń i uroczyści.
W ceremonii przekazania wozu, oraz poświęcenia go przez duchownych katolickich i prawosławnych uczestniczyli między innymi:  

Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Poseł na Sejm RP – Jarosław Zieliński, Podlaski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jarosław Wendt, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – Maciej Borzyszkowski, Dyrektor Biura Prawnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku – Marcin Sutkowski, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Sidrze ks. Jarosław Ciuchna, Proboszcz Parafii Prawosławnej w Jacznie – ks. Piotr Hanczaruk, Wojewódzki Kapelan Strażaków – ks. Wojciech Ejsmont, Starosta Sokólski Piotr Rećko, Członek Zarządu Powiatu Sokólskiego – Kazimierz Łabieniec, Komendant Komendant Powiatowy PSP w Sokółce – st.bryg. Dariusz Wojtecki, Komendant Powiatowy KPP w Sokółce – nadkom. Sławomir Kołakowski, Komendant Komisariatu Policji w Dąbrowie Białostockiej – nadkom. Paweł Jakubiak, Zastępca Komendanta Placówki SG w Nowym Dworze – kpt. Zofia Zielepucha, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sokółce nadkom. Janusz Sepko, Sekretarz Gminy – Wojciech Małanowski, Skarbnik Gminy – Bogusława Burak, Pracownicy Urzędu Gminy Sidra, Przewodniczący Rady Gminy Sidra – Jerzy Bohdan, Radni Gminy Sidra, Sołtysi Gminy Sidra, Strażacy OSP Sidra, Jacowlany i Chwaszczewo oraz mieszkańcy Gminy Sidra.

Strażacy służcie ludziom w myśl słów – “Bogu na chwałę, ludziom na ratunek.” niech Św. Florian Wam błogosław, a wszystkim mieszkańcom życzymy bezpieczeństwa.”