Sołectwa

Sołtysi Gminy Sidra 2015-2019

 

Sołectwo Sołtys Telefon
Bieniasze Moroz Ryszard brak
Bierwicha Bałakier Piotr brak
Bierniki Lenkiewicz Marek brak
Holiki Dereszkiewicz Wiesława brak
Jałówka Mruczek Łukasz brak
Jacowlany Możejko Seweryn brak
Jurasze Zieziula Piotr brak
Chwaszczewo Bohdan Jerzy brak
Nowinka Andrzejczyk Tomasz brak
Makowlany Kropiewnicki Tomasz brak
Ogrodniki Bagan Mieczysław brak
Pohorany Stuczyk Stanisław brak
Podsutki Waldemar Woronko brak
Poganica Karczewski Mirosław brak
Potrubowszczyzna Misiewicz Adam brak
Racewo Prokorym Grażyna brak
Romanówka Charkiewicz Łukasz brak
Siekierka Migiel Leszek brak
Sidra Białomyza Bogdan brak
Siderka Żemajduk Dariusz brak
Słomianka Hajkowski Grzegorz brak
Staworowo I Huryn Marta
brak
Staworowo II Rakieć Jadwiga brak
Śniczany Bułach Wiesław brak
Szostaki Matys Wiesław brak
Wólka Lisowski Tadeusz brak
Zalesie Szulewski Mirosław brak
Zwierżany Borkowski Waldemar brak