UWAGA! Zakaz wstępu do lasu osobom nieupoważnionym w okresie od dn. 1 kwietnia 2020 r. do dn. 11 kwietnia 2020 r.

INFORMACJA 

Nadleśnictwo Czarna Białostocka informuje, że lasy na terenie Nadleśnictwa Czarna  Białostocka , na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz w związku z § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii objęte zostały zakazem wstępu osobom nieupoważnionym na okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r.

          Nadleśniczy

             Janusz Samociuk