Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

Jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego

„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie.” K.I. Gałczyński

W piątek 13 maja br. w sali ślubów w Sidrze odbył się jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego pięciu par:
1. Olimpii i Czesława Poźniak
2. Ireny i Stanisława Suhak
3. Marianny i Czesława Możejko
4. Marii i Aleksandra Auchimowicz
5. Honoraty i Czesława Poźniak

50 rocznica zawarcia związku małżeńskiego czyli Złote Gody to jubileusz niezwykły, to wyjątkowa okazja do spojrzenia na minione lata, dokonania podsumowań i wzbudzenia refleksji nad zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem dwojga ludzi.
To symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład do naśladowania dla młodych pokoleń.
Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin założonych przed pół wiekiem Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta RP Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Słowa uznania pod adresem dostojnych Jubilatów, podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie, za piękny przykład dla młodego pokolenia oraz aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Sidra Jan Hrynkiewicz.
Po części oficjalnej były życzenia, kwiaty oraz tort.

Szanownym Jubilatom jeszcze raz życzymy kolejnych lat życia w zdrowiu, zgodzie, wzajemnej miłości i poszanowaniu oraz szacunku dzieci i wnuków.