Wybory do Izby Rolniczej

OGŁOSZENIE

Podlaska Izba Rolnicza informuje, że Krajowa Rada Izb Rolniczych zarządziła wybory do rad powiatowych izb rolniczych na dzień

31 maja 2015 r.

Głosowanie będzie się odbywać w godz. 8.00 – 18.00

 Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczych znajduje się w

budynku Urzędu Gminy Sidra ul. Rynek 5 16-124 Sidra

Komisja Okręgowa przyjmuje zgłoszenia kandydatów i dokonują ich rejestracji najpóźniej do dnia 11 maja 2015 r. do godz. 12.00

Zgłoszenie kandydata musi być poparte co najmniej 50 (pięćdziesięcioma) podpisami osób, które posiadają prawo wyborcze w okręgu wyborczym, w którym dokonywane jest zgłoszenie.

Do zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na kandydowanie lub pisemne upoważnienie do dokonania zgłoszenia (jeśli dokonuje go osoba upoważniona przez kandydata).

 Zapraszamy osoby uprawnione do głosowania 

tj. podatników podatku rolnego do wzięcia udziału
w wyborach!

 WYBORCO – sprawdź czy Twoje nazwisko zostało prawidłowo umieszczone w spisie osób uprawnionych do głosowania. Spisy wyborców wyłożone są do publicznego wglądu w dniach 15.05-22.05.2015 r. w Urzędzie Gminy Sidra pokój nr 9

Załączniki:

Informacja

Informacja o składzie Komisji Okręgowej w Sidrze